Zuid-Limburg is proeftuin voor nieuwe flitspaal

Zuid-Limburg is proeftuin voor nieuwe flitspaal

In Zuid-Limburg loopt een proef met een verplaatsbare flitspaal. Het Landelijk Parket Team Verkeer en het verkeershandhavingsteam van de politie willen zo ervaring opdoen met dit voor ons land nieuwe middel in de strijd tegen hardrijders. De proef is vorige maand begonnen en zal nog twee maanden duren. Momenteel staat de flitspaal in Valkenburg.

Omdat de flitspaal mobiel is, is het makkelijker om op verschillende plekken te controleren. In Zwitserland leidde dat ertoe dat op bepaalde trajecten mensen minder hard gingen rijden. Bestuurders die geflitst worden, krijgen geen bekeuring, maar ontvangen thuis een vragenlijst.

Logo 1Limburg

Programma's