'Zorgvuldiger omgaan met huurders in krimpgebieden'

'Zorgvuldiger omgaan met huurders in krimpgebieden'

Wooncorporaties moeten zorgvuldiger omgaan met oudere huurders in krimpgebieden als die door sloop gedwongen worden te verhuizen.

Zo'n verhuizing leidt tot ,,heftige, emotionele en negatieve ervaringen'' waar corporaties onvoldoende rekening mee houden. Dat meldde de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), die de gevolgen van bevolkingskrimp onderzoekt.

Ook delen van Zuid-Limburg, met name in de regio Heerlen en Kerkrade, hebben veel last van die afname van de bevolking. Door vergrijzing en gebrek aan werkgelegenheid blijven in krimpgebieden vaak kwetsbare huurders achter. Veel woningen worden vanwege het overschot gesloopt. Bewoners moeten hun huis, waar ze soms hun leven lang wonen, verlaten.

Hoewel de huurders een kwalitatief betere woning terugkregen, voelen mensen zich ,,ontworteld''. Het onderzoek van SEV richtte zich op de situatie in een ander krimpgebied, namelijk Oost-Groningen.

Logo 1Limburg

Programma's