VIJF VACATURES MEDIARAAD L1

VIJF VACATURES MEDIARAAD L1

De mediaraad van L1 zoekt nieuwe leden voor de vijf stromingen:

  • levensbeschouwelijke groeperingen
  • ouderen
  • sport
  • recreatie en toerisme
  • werkgevers/ondernemers

Het betreft opvolgers van huidige zittende leden van wie de tweede termijn is afgelopen. 

Stichting Omroep Limburg heeft de zendmachtiging voor de publieke regionale media-instelling in Limburg. De mediataken worden uitgevoerd onder de merknaam L1 (radio en tv) en 1Limburg (online nieuws). De mediaraad stelt het media-aanbod van L1 vast op voorstel van de hoofdredacteur.

Afspiegeling
De mediaraad vormt een afspiegeling van de Limburgse maatschappij en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vijftien leden. De leden worden gekozen uit de belangrijkste in Limburg voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Zo wordt de bevolking van Limburg op representatieve wijze vertegenwoordigd in de mediaraad.

Op persoonlijke titel
Van belangstellenden wordt verwacht dat ze aantoonbare affiniteit hebben met de stroming waarvoor ze solliciteren. Leden zitten op persoonlijke titel in de mediaraad, maar worden wel geacht voeling te houden met de stroming die ze vertegenwoordigen. Ook wordt verwacht dat mediaraadsleden meer dan gemiddeld kijken en luisteren naar L1 en de website van L1/1Limburg volgen, zodat een gedegen inhoudelijk oordeel kan worden gegeven over de prestaties van de omroep.

De mediaraad, onder voorzitterschap van Luc Verburgh, vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De leden krijgen een (onkosten)vergoeding. De vergaderingen vinden plaats op maandagavond.

Voorkeur
Omdat de mediaraad een afspiegeling is van de Limburgse bevolking en het aantal mannen in de raad in de minderheid is, geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een man. De profielschets en andere informatie vindt u op de website www.L1.nl/mediaraad. De profielschets staat onder 'Reglementen'.

Wie interesse heeft en zich herkent in de profielschets, kan haar/zijn sollicitatie indienen tot 31 januari 2021.

Mediaraad L1
t.a.v. de selectiecommissie
mediaraad@L1.nl

Keuning van de buut: Pierre Cnoops - deel 1

Keuning van de buut: Pierre Cnoops - deel 1

AvondGasten corona in Limburg - de Britse variant en de uitdagingen van vaccinatie

AvondGasten corona in Limburg - de Britse variant en de uitdagingen van vaccinatie

L1 Concert: Wind Music Revived - deel 1

L1 Concert: Wind Music Revived - deel 1

Persconferentie Rutte op alle kanalen van L1

Persconferentie Rutte op alle kanalen van L1

Balsam in Tot overmaat van ramp

Balsam in Tot overmaat van ramp

Samen Niet Alleen: het verhaal van Katharina

Samen Niet Alleen: het verhaal van Katharina

Logo 1Limburg

Programma's