Werkzaamheden op Brunssummerheide afgerond

Werkzaamheden op Brunssummerheide afgerond

Het winterwerk van Natuurmonumenten op de Brunssummerheide is klaar.

Met hulp van vrijwilligers van Natuurmonumenten, van VDL-Nedcar en van WOZL werden allerlei maatregelen genomen om de kwaliteit van de natuur van het gebied te verbeteren.

Nu het broedseizoen is begonnen worden de recreatieve voorzieningen, zoals de ruiterpaden, in orde gemaakt. Daarnaast gaat binnenkort de herder weer met zijn schaapskudde en de vele lieftallige pasgeboren lammetjes de heide op.

In het hoogveengebied bij de Roode Beek zijn bijvoorbeeld grove dennen verwijderd. Ook bij de aardverschuiving zijn grove dennen verwijderd, ook om de breuklijn zichtbaarder te maken. |

De oevers van de Schrieversheidevennen zijn schoon gemaakt, het teveel aan begroeiing is verwijderd. Al deze werkzaamheden zorgen voor meer variatie in dieren en planten en dragen daarmee ook bij aan het aantrekkelijker maken voor de bezoeker.

Natuurmonumenten heeft verder voor twee prachtige hondenlosloopgebieden gezorgd, van wel 45 hectare. Honden mogen daar heerlijk loslopen en zijn geen gevaar voor de mooie kudde en de jonge lammetjes. Mountainbikers en ruiters mogen alleen gebruik maken van aangeduide recreatieve paden.

Logo 1Limburg

Programma's