Werkloosheid Limburg daalt het sterkst

Werkloosheid Limburg daalt het sterkst

Limburg kent de sterkste daling van de werkloosheid in ons land. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV Werkbedrijf. Vorig jaar daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden in Limburg met 9 procent, naar iets meer dan 37.000 mensen. Landelijk was er sprake van een daling met 3 procent.

De sterke daling in Limburg kan volgens het UWV voor een groot deel verklaard worden door de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking. In Noord- en Midden-Limburg vonden vorig jaar relatief veel werklozen een baan in de techniek en logistiek. De werkloosheid in Zuid-Limburg is nog altijd fors hoger dan het landelijke gemiddelde.

Jongeren
Limburgse jongeren hebben vorig jaar voordeel gehad van het lichte economische herstel. Dat zegt uitkeringsinstantie UWV Werkbedrijf. Het aantal werkloze jongeren onder 27 jaar daalde in Limburg met 15 procent, van 4.700 naar 4.000. Dat jongeren profiteerden van de zich herstellende economie heeft volgens het UWV te maken met het feit, dat werkgevers vooral tijdelijke banen via uitzendbureaus aanbieden. Die banen worden traditiegetrouw vooral door jongeren ingevuld. Ook speelt mee dat er projecten tegen jeugdwerkloosheid zijn en dat jongeren tijdens een economische crisis vaker blijven doorleren in plaats van te gaan werken.

Logo 1Limburg

Programma's