Waterschap ontdoet beken van planten

Waterschap ontdoet beken van planten

Waterschap Roer en Overmaas gaat exotische vijverplanten verwijderen in de Roode Beek en de Ur. Tijdens onderzoek in de beken zijn enkele plantensoorten gevonden die er niet thuishoren.

In de meeste gevallen zijn die planten zoals de moerashyacint en het breed pijlkruid gedumpt door particulieren. Dit is ongewenst omdat exotische planten de inheemse verdringen. Dat kan leiden ot het uitsterven van de inheemse planten en zelfs sterfte van vissen. Om dat te voorkomen, worden de planten die er niet thuishoren op korte termijn verwijderd.

Logo 1Limburg

Programma's