VVD: kijk naar wat ze er over de grens van merken

VVD: kijk naar wat ze er over de grens van merken

De VVD in het Limburgs Parlement wil dat bij elk provinciaal plan wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de gebieden aan de andere kant van de grens, in Duitsland en België.

|

De VVD kwam daarmee in een statencommissie waarin werd gesproken over het internationale beleid van de provincie.

Gouverneur Theo Bovens gaat het idee nu uitwerken.

Landelijke toets
De provincie Limburg pleit in Den Haag al jarenlang voor een landelijke grenslandtoets bij voorstellen van de regering. Daarbij wordt gekeken naar de effecten daarvan in Limburg en andere grensprovincies, bijvoorbeeld als het gaat om accijnsverhogingen. Die toets is er nog steeds niet.

Eigen toets
Maar wat belet Limburg om alvast zelf met een soortgelijke toets te komen voor het omringende buitenland, aldus de VVD. Volgens VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker is het goed om ook de vraag te stellen wat de gevolgen van een besluit in Nederlands-Limburg zijn voor dat aangrenzende buitenland. En niet alleen maar te bekijken wat het kost of hoe het bestuurlijk geregeld is.

L1mburg Centraal - 3 december 2023

L1mburg Centraal - 3 december 2023

Postbus 31 - 3 december 2023

Postbus 31 - 3 december 2023

De Stemming: hoe migratie echt werkt

De Stemming: hoe migratie echt werkt

Lichtpuntje aan het eind van de tunnel | Een klasse apart #3

Lichtpuntje aan het eind van de tunnel | Een klasse apart #3

L1mburg Centraal - 2 december 2023

L1mburg Centraal - 2 december 2023

Eygelshoven krijgt meerdaags carnavalsevenement 'Vasteloavend i Egelse'

Eygelshoven krijgt meerdaags carnavalsevenement 'Vasteloavend i Egelse'

Programma's