De Stemming: 'De marktwerking in de zorg is verwerpelijk'

De Stemming: 'De marktwerking in de zorg is verwerpelijk'

De marktwerking in de zorg is verwerpelijk en moet worden afgeschaft.

Dat vindt onderwijsbestuurder en CDA-coryfee Dave Ensberg-Kleijkers.

In het L1-radioprogramma De Stemming zei hij zondag: “Marktwerking in de zorg is moreel verwerpelijk. Zorg kost geld, maar levert welzijn op.”

Hij noemt als allerbelangrijkste: de menselijke maat. Ensberg: “Je moet ver weg blijven van economische efficiencyvoordelen die je kunt behalen met robotisering. Patiënten moeten als persoon worden aangesproken en niet als burgerservicenummer.”

De opvatting dat de gezondheidszorg uit handen moet blijven van de commercie komt ook aan de orde in zijn zopas verschenen boek Bezielde beschaving.

Daarin stelt hij dat de marktwerking heeft geleid tot hogere drempels voor ‘de meest zorgafhankelijke medemensen’. Als voorbeeld noemt hij het eigen risico.
Volgens Ensberg, behalve onderwijsbestuurder ook bestuurskundige, zou de zorg weer een zaak moeten zijn van maatschappelijke non-profit organisaties.

|
Het is mijn oprechte en doorleefde overtuiging dat de beste jaren van ons land, van onze samenleving voor ons liggen. De échte gouden eeuw moet nog komen. Een gouden eeuw waarin medemenselijkheid, compassie, solidariteit, duurzaamheid en vele andere waarden die onderdeel zijn van een bezielde beschaving centraal staan Dave Ensberg-Kleijkers

Bezielde beschaving staat voor verbinding tussen mensen en bezielde verbinding vanuit liefde en inclusie. Inclusie duidt op de vol- en gelijkwaardige betrokkenheid van een medemens bij de ander en bij de samenleving als geheel. Lezers worden uitgedaagd en uitgenodigd om naar aanleiding van het boek met de auteur in dialoog te gaan.

Dave Ensberg-Kleijkers (1984) werkt als voorzitter College van Bestuur van Biezonderwijs, een regionale organisatie voor specialistisch onderwijs.

In het boek deelt hij zijn opmerkelijke levensverhaal met de wereld.

Een verhaal dat begint in de jonge republiek Suriname, het land dat zijn ouders ontvluchtten op zoek naar een veilige toekomst voor hun kinderen. Zijn jeugd is een zowel letterlijk als figuurlijk een pijnlijke cocktail van verdriet en liefde, teleurstelling en hoop, schaamte en succes.

Nadat hij op 16-jarige leeftijd zijn geliefde moeder verloor, vond Ensberg-Kleijkers de weg omhoog. 15 jaar later werd hij de jongste onderwijsbestuurder van Nederland. Alles behalve een multicultureel drama dus!

Zijn levensverhaal vermengt hij in ‘Bezielde beschaving’ met zijn visie op heikele maatschappelijke en politieke kwesties: mensenrechten, milieu, dierenwelzijn, zorg en onderwijs.

Kwesties die de lezers uitdagen tot nadenken, reflecteren en (verder) onderbouwen van de eigen mening met oog op een bezielde beschaving.

Dave studeerde bestuurskunde in combinatie met politicologie en specialiseerde zich in ‘management van de publieke sector’. Vervolgens liep hij stage bij het politiek-bestuurlijke magazine PM. Daarna werkte hij als organisatieadviseur achtereenvolgens bij PricewaterhouseCoopers, Van Naem & Partners en Twynstra Gudde. Bij deze organisaties werkte Dave voor diverse gemeenten, provincies, ministeries, rekenkamer(commissie)s en maatschappelijke organisaties.

Daarna werkte Dave als strategisch adviseur bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling in het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam, een initiatief van toenmalig wethouder en huidig minister Asscher.

Vervolgens werkte hij als bestuurssecretaris bij Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg, tegenwoordig Onderwijsgroep Buitengewoon.

Meer over Bezielde beschaving

De Stemming

Iedere zondag van 11:00 tot 13:00 uur op L1 Radio. Herhaling maandag 20:00 tot 22:00 uur.

Alle fragmenten en hele uitzendingen van De Stemming zijn te beluisteren op L1.nl/Stemming
De Stemming is er ook als podcast.

Luister L1 Radio via L1.nl/Radio of op FM 95.3 en 100.3. L1 Radio is ook via DAB+ te beluisteren, op kanaal 7A.

Route Regio: hoe is het met vriendin Nell?

Route Regio: hoe is het met vriendin Nell?

Natuur en Zo: nu aardappels poten en uitbreiding Rozenhof Lottum

Natuur en Zo: nu aardappels poten en uitbreiding Rozenhof Lottum

Speel mee met de L1mbo Top 100 ThoesQuiz

Speel mee met de L1mbo Top 100 ThoesQuiz

Natuur en Zo vanaf 2 mei ook op L1 TV

Natuur en Zo vanaf 2 mei ook op L1 TV

Óngerwaeg ziet heel veel fluitketels in Mesch

Óngerwaeg ziet heel veel fluitketels in Mesch

Limburg in Beweging - special: wc-rol uitdagingsdag - 23 april 2021

Limburg in Beweging - special: wc-rol uitdagingsdag - 23 april 2021

Logo 1Limburg

Programma's