Verkiezingsdebat op L1, samen met Burgerkracht Limburg

Verkiezingsdebat op L1, samen met Burgerkracht Limburg

Vrijdag om 20:30 en 23:30 uur. Herhaling zaterdag 20:30 uur.

Het derde verkiezingsdebat op L1 TV is georganiseerd in samenwerking met Burgerkacht Limburg. Onder het motto 'Meedoen verkleint de kloof'.

Ook dit debat, een van de vijf die L1 uitzendt, komt vanuit het provinciehuis. Presentator is Kirsten Paulus.

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn woensdag 20 maart. Dertien partijen doen mee. Drie partijen zijn op dit moment nog niet in het Limburgs Parlement vertegenwoordigd: Forum van Democratie, DENK en ChristenUnie. Forum wilde overigens niet meedoen aan de L1-debatten.

Provincie moet meer doen om mensen met laag inkomen te laten meedoen aan maatschappij

Burgers met lage inkomens hebben grote moeite om deel te nemen aan de maatschappij. De provincie zou op dit punt acties kunnen ondernemen. Niet door uitkeringen te betalen maar door bijvoorbeeld op allerlei gebieden ondersteunende maatregelen te treffen.

Hebben de politieke partijen op dat punt concrete plannen, zal de vraag zijn in het debat.

Het openbaar vervoer in Limburg moet voor bepaalde groepen gratis zijn

Deze stelling gaat over met name het busvervoer in de provincie. Om iedereen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij is mobiliteit cruciaal. Wie openbaar vervoer niet kan betalen, kan aan veel maatschappelijke activiteiten missen.

Samenwerking tussen organisaties die burgers in kwetsbare positie helpen, moet worden bevorderd

De provincie Limburg werkt sinds een paar jaar met een sociale agenda, om participatie van burgers te stimuleren. Dat is een taak die de provincie zichzelf heeft opgelegd; in veel andere provincies wordt dit onderwerp niet door het provinciebestuur opgepikt.

In de stelling wordt gepleit voor meer samenwerking tussen organisaties die burgers in kwetsbare posities helpen. De provincie zou daarin (nog) meer een regie-rol kunnen nemen.

Wat is Burgerkracht Limburg?

Burgerkracht Limburg is een netwerk van (ervarings)deskundigen. "Wij werken aan een Limburg waarin iedereen meetelt en op z'n eigen manier meedoet. Dat doen wij samen met burgers én met onze partners. Wij verbinden, stimuleren en versterken."

Logo 1Limburg

Programma's