Veel belangstelling voor Maastrichts kweekvlees

Veel belangstelling voor Maastrichts kweekvlees

De Maastrichtse uitvinder van het kweekvlees krijgt internationaal veel belangstelling.

Toen duidelijk werd dat het kweekvlees ook echt naar vlees smaakte, kwamen veel media naar Londen om een glimp van de andere burger op te vangen.

Maastricht
De uitvinder van het vlees is Mark Post. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en produceerde het vlees in zijn laboratorium.

Post is overweldigt door de vele reacties. Hij verblijft twee dagen langer in Londen waar het vlees is gepresenteerd, om alle vragen te kunnen beantwoorden.

Logo 1Limburg

Programma's