Vastelaovesartiesten kunnen half februari financiële steun aanvragen

Vastelaovesartiesten kunnen half februari financiële steun aanvragen

Culturele ondernemers, onder wie ook vastelaovesartiesten, kunnen half februari een aanvraag indienen om financiële hulp.

Het gaat om culturele en creatieve zzp’ers die in de periode van 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 inkomstenderving hebben (gehad) vanwege de coronacrisis én niet in aanmerking zijn gekomen of komen voor financiële steunmaatregelen.

Het Huis voor de Kunsten Limburg laat dat weten. Deze instantie voert namens de Provincie Limburg de hulpmaatregel uit.

De zogenoemde 'Provinciale bijdrageregeling zzp’ers' spitst zich toe op makers, artiesten en artistiek begeleiders die als zzp’er werkzaam zijn in de amateurkunst- en/of carnavalssector en zzp’ers die als conceptontwikkelaar of facilitair uitvoerder actief zijn in de kunsten-, erfgoed-, creatieve en carnavalssector. Zij kunnen vanaf maandag 14 februari 2022 om 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 om 17.00 uur een aanvraag indienen voor compensatie van inkomstenverlies, maar ook voor een ontwikkelingstraject of een nieuw amateurkunstproject.

Ze kunnen een aanvraag tussen de €500,- en € 5.000,- indienen. In totaal is er een budget van € 245.000,- voor culturele en creatieve zzp’ers beschikbaar gesteld door de Provincie Limburg.

Lees hier het persbericht van het Huis voor de Kunsten:

Provinciale bijdrageregeling zzp’ers

Het Huis voor de Kunsten Limburg voert namens de Provincie Limburg de provinciale bijdrageregeling voor zzp'ers uit. De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve zzp’ers die in de periode 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 inkomstenderving hebben (gehad) vanwege de coronacrisis én niet in aanmerking zijn gekomen of komen voor financiële steunmaatregelen. De regeling spitst zich toe op makers, artiesten en artistiek begeleiders die als zzp’er werkzaam zijn in de amateurkunst- en/of carnavalssector en zzp’ers die als conceptontwikkelaar of facilitair uitvoerder actief zijn in de kunsten-, erfgoed-, creatieve en carnavalssector. Zij kunnen vanaf maandag 14 februari 2022 om 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 om 17.00 uur een aanvraag indienen voor compensatie van inkomstenverlies, voor een ontwikkelingstraject of een nieuw amateurkunstproject.

Welke culturele en creatieve zzp’ers komen in aanmerking voor de bijdrageregeling?

Met het beschikbare budget van € 245.000,- spitsen we de regeling toe op de zzp’ers die het allerzwaarste getroffen zijn door de coronacrisis en geen gebruik konden of kunnen maken van financiële steunmaatregelen. Het gaat om culturele en creatieve zzp’ers die:

· als kunstenaar, artiest, maker, artistiek begeleider en/of docent werkzaam zijn in de amateurkunst- en/of carnavalssector.

of

· als licht- en geluidtechnicus en/of -ontwerper, boeker, decorontwerper en/of -bouwer, rondleider, curator, tentoonstellingsontwerper en/of -bouwer, visueel maker, cameraman werkzaam zijn in de kunsten-, erfgoed-, creatieve, en carnavalssector.

Webinar

In een webinar, dat je van 1 tot en met 15 februari kunt bekijken via onze website, lichten we de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers, de voorwaarden en de aanvraagprocedure toe.

Waarvoor kun je een aanvraag indienen?

Bovenstaande culturele en creatieve zzp’ers kunnen een aanvraag tussen de €500,- en € 5.000,- indienen in één van onderstaande categorieën.

1. Compensatie

In de categorie ‘Compensatie’ kunnen culturele en creatieve zzp’ers een aanvraag indienen voor de inkomstenderving die zij door de coronacrisis hebben gehad of nog verwachten in de periode 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 (hele periode of een deel hiervan). Het inkomen moet in deze periode met minimaal 50% zijn gedaald. De inkomstenderving van minimaal 50% heeft betrekking op het totale inkomen. Daarbij gaat het dus ook om inkomsten uit zzp-werkzaamheden buiten de culturele en creatieve sector en/of werk in loondienst in of buiten de culturele en/of creatieve sector.

2. Ontwikkeling

In de categorie ‘Ontwikkeling’ staat het weerbaar(der) maken van culturele en creatieve zpp’ers centraal. In deze categorie kunnen zzp’ers een aanvraag indienen die hun professionele ontwikkeling bevordert of hun werkpraktijk beter laat aansluiten bij de nieuwe realiteit (bijvoorbeeld online repeteren of lesgeven). Het gaat om aanvragen waarmee een bijscholingstraject in de culturele en creatieve sector óf de aanschaf van materialen ten behoeve van de nieuwe werkpraktijk bekostigd kan worden.

3. Nieuw amateurkunstproject

In de categorie ‘Nieuw amateurkunstproject’ kunnen aanvragers een vergoeding krijgen voor de uren die zij investeren in een nieuw te ontwikkelen project op het gebied van amateurkunst. In de uitvoering van het project werkt de aanvrager bij voorkeur samen met een amateurkunstgroep (een amateurkunstvereniging of informele groep). De bijdrage is nadrukkelijk niet bedoeld als tegemoetkoming in productiekosten (aanschaf materialen, huur locatie etc.).

Hoe en wanneer kun je een aanvraag indienen?

Behoor je tot de eerder genoemde doelgroepen en wil je een aanvraag indienen? Bekijk dan op www.hklimburg.nl/bijdrageregeling de voorwaarden en bereid je aanvraag alvast voor. Een aanvraag indienen doe je via het online aanmeldformulier dat vanaf maandag 14 februari 2022 om 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 om 17.00 uur online komt te staan op eerder genoemde website. Aanvragen kan dus in die periode.

Wanneer ontvang je uitsluitsel?

Op dinsdag 15 februari 2022 om 17.01 uur sluit de indientermijn. Uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 krijg je te horen of jouw aanvraag wordt toegekend of afgewezen. Toekenning vindt plaats als een aanvraag aan alle criteria voldoet en positief wordt beoordeeld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend, zolang het budget van de bijdrageregeling toereikend is.

Vragen of meer weten?

Op www.hklimburg.nl/bijdrageregeling vind je alle informatie over de bijdrageregeling. Op dinsdag 1 februari plaatsen we een webinar online waarin we de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers uitleggen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via bijdrageregeling@hklimburg.nl of 0475 399 299

L11 Alaaf

Veel meer over de vastelaovend vind je op L11Alaaf.nl en op L11 Alaaf Facebook.

L11 Alaaf heeft ook een eigen podcast, Toesj. Beluister die en neem een abonnement!

Luister non-stop naar de leukste vastelaovesliedjes via L11Alaaf Radio.

Gekke Maondaagsoptoch Velden live op L1 TV

Gekke Maondaagsoptoch Velden live op L1 TV

Velden heeft toch een Prins dit seizoen

Velden heeft toch een Prins dit seizoen

Jubileumfeest voor zangeres Marleen Mols

Jubileumfeest voor zangeres Marleen Mols

Standbeeld komt er aan voor de Katers Holtum

Standbeeld komt er aan voor de Katers Holtum

Gawstrekke Beeg weer opgepakt

Gawstrekke Beeg weer opgepakt

Velden haalt deze maand Gekke Maondaag in

Velden haalt deze maand Gekke Maondaag in

Logo 1Limburg

OM: versoepeling tbs van man die René Steegmans doodsloeg

OM: versoepeling tbs van man die René Steegmans doodsloeg

Khalid Lakhlifi (37), de man die René Steegmans in 2002 in Venlo doodsloeg, mag van justitie aan de volgende fase van zijn tbs-traject beginnen. Daarbij zal hij niet langer onder toezicht staan van de tbs-kliniek, maar begeleidt de reclassering hem verder…