UM: 'Particuliere beleggers bakken er niks van'

UM: 'Particuliere beleggers bakken er niks van'

Particuliere beleggers kunnen volgens Maastrichts onderzoek hun geld beter steken in een indexfonds dan zelf actief handelen op de beurs.

Onderzoekers Arvid Hoffmann en Thomas Post van de Universiteit Maastricht concluderen dat mensen die zelf actief beleggen vaak een slecht rendement boeken. Zij betalen te veel transactiekosten en doen onvoldoende aan risicospreiding.

Daar komt bij dat de beleggers geneigd zijn slechte rendementen toe te schrijven aan externe factoren en goede rendementen aan hun eigen capaciteiten. In slechte rendementen zien zij dan ook geen aanleiding om hun beleggingsgedrag nader onder de loep te nemen of bij te stellen.

Logo 1Limburg

Programma's