Twitter belangrijk voor contact politie met burgers

Twitter belangrijk voor contact politie met burgers

Sociale media als Twitter kunnen een belangrijke rol spelen in het contact tussen politie en burger. Dat is de voorlopige conclusie na drie maanden Twitteren door een een vijftal wijkagenten van politiekorps Limburg-Zuid. De agenten kregen een smartphone van het politiekorps.

De bedoeling is dat ze via Twitter een betere, meer persoonlijke, band krijgen met de wijkbewoners. De politie geeft informatie over allerhande zaken en hoopt ook informatie terug te krijgen van burgers. De proef loopt nog enige tijd, maar het politiekorps Limburg-Zuid zegt nu al dat Twitter toegevoegde waarde heeft.

Logo 1Limburg

Programma's