Top 100-frustratie

Top 100-frustratie

Ik las vanochtend met verbazing een stukje op Facebook van Paul Weelen. Gewaardeerd uitgever, schrijver, zanger, meestal in de mooie Limburgse taal.

Hij haalt uit naar de L1mbo Top 100 en de manier waarop die tot stand komt.

Allereerst richt hij zijn pijlen op de keuzelijst.
Hoe komt de lijst, die ruim 2500!! liedjes omvat, tot stand?

De basislijst is de stemlijst die ooit in de Limburgse kranten verscheen. Daar stonden destijds, vanwege de beperkte ruimte die een krantenpagina biedt, noodgedwongen een paar honderd liedjes op. Toen de krant jaren geleden naar tabloidformaat ging zijn we - weer noodgedwongen - teruggegaan naar driekwart van de liedjes.

Het besef dat zo'n krantenpaginaatje nooit recht kan doen aan de enorme hoeveelheid prachtige Limburgse muziek heeft ons enkele jaren geleden doen besluiten over te gaan op louter digitaal stemmen, hiermee is de grootte van de groslijst vrijwel onbeperkt. De basis van die groslijst is de allereerste keuzelijst die we ooit in de krant lieten publiceren. Die groslijst wordt jaarlijks aangevuld met het actuele repertoire van het afgelopen jaar.

Met alle liedjes uit de L1mbo top 10, LVK-finalisten, sinds dit jaar alle 'Nieuw-uit-Limburg'–liedjes en alle opmerkelijke releases van het afgelopen muziekjaar.

Ook wordt de lijst zo nu en dan opgeschoond. Liedjes die 0 stemmen krijgen in de stemrondes voor de L1mbo top 100 worden kritisch bekeken en uit de groslijst gehaald.

Daarnaast mag iedereen die het stemformulier invult 2 liedjes voorstellen voor de L1mbo Top 100 groslijst. Als het aangedragen nummer nog niet in de groslijst staat en het nummer bekend is bij de redactie wordt het liedje toegevoegd en kan er dus op gestemd worden.

Na afloop van de Top 100 bekijkt de redactie kritisch of de toegevoegde liedjes hun weerklank hebben gehad in de stemming. Is dat niet zo dan verdwijnen deze liedjes weer uit de groslijst.

Weelen zelf, is als solist of bandlid met maar liefst 17 liedjes in de groslijst vertegenwoordigd. Een zeer respectabel aantal waar menig Limburgs artiest of band stinkjaloers op zou zijn. Hij schrijft dat feit niet toe aan de kwaliteit van zijn eigen liedjes maar aan "luiheid van de redactie" die zouden de moeite niet nemen om de lijst op te ruimen.

Dat is ook een manier om er tegenaan te kijken, jezelf onderuit schoffelen. We leven in een vrij land, dus dat mag Paul.

Het simpele feit dat er de afgelopen jaren wél mensen de moeite hebben genomen om op één of meer van zijn 17 liedjes te stemmen neemt hij daarmee voor lief. Helaas niet genoeg stemmen voor een plakje bij de bovenste 100 maar wél stemmen, anders waren de liedjes al lang afgevoerd uit de lijst. De mening en de steun van mensen die zijn liedjes wél een plaatsje gunnen schuift hij op die manier schijnbaar achteloos terzijde.

Paul vraagt zich af waarom al die liedjes op zijn website (inmiddels 500) NIET in de groslijst staan. In bovenstaand verhaal kun je lezen hoe de groslijst tot stand komt .

Blijkbaar hebben die liedjes niet voldaan aan de criteria die voor een plekje in de groslijst zorgen. Niemand heeft tot nu toe de moeite genomen om één of meer van die liedjes voor te dragen voor een plekje op de groslijst.

Zo simpel is dat.

Henk Hover
Coördinator L1mbo Top 100

De Facebook-post van Paul Weelen:

En dan vraag je je af wat je moet doen. L1 komt al jaren met de Limbo top 100 en al jaren prijken dezelfde artiesten met dezelfde liedjes op dezelfde plaatsen. Dat is mooi, want dan is tenminste duidelijkheid over de rangorde in de Limburgse muziek. Om daarop te stemmen is een lijst van mogelijke liedjes, misschien wel duizend, samengesteld, waarop de redactie van het programma voorstellen doet van mogelijke kandidaten voor de hoogste 100.

Ik sta met maar liefst 17 liedjes met verschillende groepen en artiesten in die kandidatenlijst:
1000 Reë Vuur Jouwe Zin, Paul Weelen
D`r Ploem Is Doeëd, Paul Weelen
`t Lempje, Paul Weelen
Drinklidje, Weerwaas
Amerölsje, Oes De Ef
Auwer Weëde, Oes De Ef
Iech Bin Zoeë Voel, Oes De Ef
Kans Te Miech Vertselle, Oes De Ef
Kom Miech Helpe, Oes De Ef
Los D`r Kop Mar Rèste Op Mien Sjouwer, Oes De Ef
Nieëvel, Oes De Ef
Wied Voet, Oes De Ef
Zommer In Diene Kop, Oes De Ef
Zommeraovend In D’r Jaad, Oes De Ef
Adieë, Ramsj
Paries Is Ing Leëg Sjtad, Ramsj
Foesbalsjong, Toepjoep

Het is een indrukwekkende lijst en ik verbaas me erover dat ik na jaren niet in de Limbo top 10 of Limbo top 100 gestaan te hebben, dat ik na jaren NIET gespeeld te worden op L1 nog steeds in de kandidatenlijst blijf opduiken. Dat heeft eerder te maken met luiheid van de redactie mijn liedjes eindelijk op te ruimen dan met de erkenning dat mijn liedjes daar een plaats zouden verdienen.

Dan zien ze bij L1 gemakshalve over het hoofd dat ik de laatste jaren elke week een nieuw liedje op mijn site www.paulweelen.nl heb geplaatst en dat van bijna 500 liedjes geen enkel op de kandidatenlijst terecht is gekomen.

Is niet zo erg. Mijn muziek wordt beluisterd, per maand bezoeken zo'n 4000 mensen die website en luisteren wel naar de muziek. In Noord-Nederland word ik gedraaid, geef ik interviews en nemen dj's me serieus.

Rest alleen de vraag wat te doen: aan L1 vragen me ook uit deze kandidatenlijst te halen of aan jullie de oproep L1 te vragen mijn muziek te draaien.

Logo 1Limburg

Programma's