Tijd voor Toen: De Maas

Tijd voor Toen: De Maas

Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit. Zo staat het in het Limburgs volkslied.

Limburg en de Maas, de Maas en Limburg. Van oudsher een bron van lyrische en muzikale inspiratie.

Of het daarbij gaat om de landschappelijke waarde, het economisch belang, de vervuiling, de recreatieve waarde of de wispelturigheid en periodieke overlast van deze regenrivier,

'Moeder Maas' roept onwillekeurig sterk wisselende en sterk uiteenlopende emoties op. Maar hoe je er ook tegenover staat, de Maas is een wezenskenmerk van het Limburgs landschap.

Tijd voor Toen

Elke maandag- en donderdagochtend een nieuwe aflevering van een unieke schat aan historische beelden, alleen te zien via uw computer, tablet of telefoon, op L1.nl.

Alle afleveringen van Tijd voor Toen bekijken

Logo 1Limburg

Programma's