Tien maatregelen voor een schoon en vitaal Maastricht

Tien maatregelen voor een schoon en vitaal Maastricht

Wil Maastricht ook in de toekomst als vitale stad waar het goed wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren is blijven functioneren, dan is een aantal concrete maatregelen nodig op het gebied van leefbaarheid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid.

Om antwoord te geven op de uitdagingen waar de stad voor staat heeft een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en studenten zich verenigd onder de noemer 'BOS-overleg'.

Vandaag presenteert BOS tien maatregelen voor een schoon en vitaal Maastricht. Rian gaat luisteren bij Paul ten Haaf, John Geelen en Teun Boswinkel:

|

Paul ten Haaf legt uit hoe het tot dit initiatief kwam:

|

Wat gaat er gebeuren?

|

Hoe raakte Teun Boswinkel hierbij betrokken?

|
Dit zijn de tien voorgestelde maatregelen:
1. Organiseren van draagvlak
2. Verminderen verkeersdruk middels een verkeerscirculatieplan (VCP)
3. Overlast van ongewenst vrachtverkeer verminderen
4. Nieuwe en efficiënte vormen van stadsdistributie
5. Verminderen van gebruik personenauto’s
6. Intensiveren gedifferentieerd parkeerbeleid
7. Optimaliseren openbaar vervoer
8. Terugdringen van het gebruik vervuilende scooters, brommers
9. Stimuleren en veiliger maken van het fietsverkeer
10. Realiseren van veilige en aantrekkelijke voetgangersverbindingen

Route Regio

Nieuws, weer, verkeer en muziek. Iedere werkdag van 10;00 tot 13:00 op L1 Radio.
Uitzendingen en fragmenten terugluisteren? Kijk op L1.nl/Route-Regio

Zeg het ons: Waar moet Route Regio écht eens een keer heen? Geef je op!

Route Regio was de afgelopen tijd al op heel veel plekken in Limburg te gast. Kijk en luister eens door op onze landkaart te prikken:

L1mburg Centraal - 25 januari 2020

L1mburg Centraal - 25 januari 2020

Plat-eweg: Halve finale LVK en Platekas

Plat-eweg: Halve finale LVK en Platekas

4x11 Jubileum-Toer van start in Guttecoven

4x11 Jubileum-Toer van start in Guttecoven

Wild Vleisj wint CMC ALAIF 2020

Wild Vleisj wint CMC ALAIF 2020

Klasjenere met Eric Jaspers

Klasjenere met Eric Jaspers

Kwart ieuw Boètezitting

Kwart ieuw Boètezitting

Logo 1Limburg

Programma's