Terugkoppeling Limburgse investeringsagenda's onder de maat

Terugkoppeling Limburgse investeringsagenda's onder de maat

Statenleden in Limburg krijgen wel voldoende informatie over de verschillende investeringsagenda's, maar de kwaliteit van de informatie is onvoldoende. De is niet altijd samenhangend, begrijpelijk en volledig. Die forse kritiek uit de Zuidelijke Rekenkamer. De investeringsagenda's zijn bedoeld om de Limburgse economie te stimuleren. Vanwege de slechte informatie heeft het Limburgs Parlement zijn controlerende taak niet volledig kunnen uitvoeren, zo stellen de onderzoekers.

De Rekenkamer vindt ook dat de diverse investeringsagenda's elkaar overlappen en dat is verwarrend en onwenselijk.

Logo 1Limburg

Programma's