Tempeleers roepen weer de hulp in vaan 't vollek

Tempeleers roepen weer de hulp in vaan 't vollek

​Stadsvastelaovendsvereniging De Tempeleers in Maastricht roept inwoners van de stad op om kandidaten te benoemen voor het eventuele Prinsschap tijdens de vastelaovend in Mestreech.

Maastricht is één van de weinige steden in Limburg waarbij niet een Vorst of voorzitter van de carnavalsvereniging een Prins gaat uitzoeken maar waarbij jaarlijks de hulp en kennis van de Maastrichtse vastelaovesvierders wordt gevraagd. Via een formulier kunnen kandidaten worden aangemeld,

Alles hierover lees je in het persbericht (dialect en Nederlands) van De Tempeleers:

De Tempeleers zeuke ‘ne Stadsprins

“Veer en ‘n haaf week daogeleks mèt ‘ne groete glimlach veerdeg stoon veur ‘t ‘Vastelaovendvierend Volk vaan Mestreech’. ‘t ‘Vastelaovendsgeveul’ nao väör bringe. Steun beeje aon kraanke. Danse mèt gehandicapte, kinder weegwies make in de traditie vaan de ‘Mestreechter Vastelaovend’, studente betrèkke bij Mestreechs weerdevolste evenemint en ‘t boegbeeld zien vaan carneval dat jaor.” ‘t Zien inkel veurbeelde die Armand Peereboom, Stadsprins vaan 2019, oet ziene mouw sjöddelt es häöm gevraog weurt nao d’n inhaajd vaan ‘t Stadsprinsschap. “Dao koume netuurlek nog väöl mie sjoen en oonverwachse zake kieke bij dees ierefunctie”.

Stadscarnevalsvereineging de Tempeleers oet Mestreech is weer op zeuk nao dé Stadsprins veur 2020. Heiveur reup de vereineging de hölp in vaan “ ’t volk ”. “V’r hure gere vaan Mestreechtenere wee zie gesjikde kandidaote vinde. ’t Is neet de bedoeling tot iemes ziechzelf aondreug. V’r zien mèt naome benuit wie iemes op aandere euverkump“, aldus oetbelder Odin Wijnhoven. Heiveur deent e formuleer zoe compleet meugelek ingevöld te weure. Dit is vaanaof 1 september tot 11 november te downloade en in te völle via de website vaan de Tempeleers.

“Uiteraard zien dao e paar criteria boe euzen touwkomstege stadsprins aon moot voldoen. Zo moot euze kandidaot in Mestreech woene, ’t Mestreechs beter es de bèste spreke, enthousiast en aimabel zien, ‘nen echte carnevalsvierder zien en in staot zien um mèt ederen inwoener vaan de stad op zien/häör niveau te spreke”, aldus Wijnhoven. Peereboom kiek nog ‘ns mèt e plezereg geveul trök nao ‘zienen’ tied: “Iech had dit veur gei goud wèlle misse! Ederen daag flitse wel weer dinger door miene kop die iech höb mètgemaak in dee korten, intensieven tied. Iech roop daan ouch ederein op um kandidaote op te geve. ‘t prinsschap gun iech ederein!”

De Tempeleers zoeken stadsprins

“Vier en een halve week dagelijks met een grote glimlach klaar staan voor het ‘Vastelaovendvierend Volk vaan Mestreech’. Het ‘vastelaovendgeveul’ naar voren brengen. Steun bieden aan zieken. Dansen met gehandicapten, kinderen wegwijs maken in de traditie van de ‘Mestreechter Vastelaovend’, studenten betrekken bij Maastrichts’ waardevolste evenement en het boegbeeld zijn van carnaval dat jaar.” Het zijn enkele voorbeelden die Armand Peereboom, stadsprins van 2019, uit zijn mouw schudt als hem gevraagd wordt naar de inhoud van het stadsprinsschap. “Er komt natuurlijk nog veel meer moois en onverwachts kijken bij deze erefunctie”.

Stadscarnavalsvereniging de Tempeleers uit Maastricht is weer op zoek naar dé stadsprins voor 2020. Hiervoor roept de vereniging de hulp in van ‘het volk’. “Wij horen graag van de Maastrichtenaren wie zij geschikte kandidaten vinden. Het is niet de bedoeling dat iemand zichzelf aandraagt. We zijn met name benieuwd hoe iemand op anderen overkomt”, aldus voorlichter Odin Wijnhoven. Hiervoor dient een formulier zo compleet mogelijk ingevuld te worden. Dit is vanaf 1 september tot 11 november te downloaden en in te vullen via de website van de Tempeleers.

“Uiteraard zijn er enkele criteria waar onze toekomstige stadsprins aan moet voldoen. Zo moet onze kandidaat in Maastricht wonen, het Maastrichts beter dan de beste spreken, enthousiast en aimabel zijn, een echte carnavalsvierder zijn en in staat zijn om met iedere inwoner van de stad op zijn/haar niveau te spreken”, aldus Wijnhoven. Peereboom kijkt nog eens met een plezierig gevoel terug naar ‘zijn’ tijd: “Ik had dit voor geen goud willen missen! Iedere dag flitsen er wel weer dingen door mijn hoofd die ik heb meegemaakt in die korte, intensieve tijd. Ik roep dan ook iedereen op om kandidaten op te geven. Het prinsschap gun ik iedereen!”

Logo 1Limburg