​Stichting Omroep Limburg

​Stichting Omroep Limburg

Stichting Omroep Limburg is aangewezen als publieke regionale omroepinstelling in de zin van de Mediawet 2008 en is houdster van de zendmachtiging.

Zij heeft de verzorging van het publieke media-aanbod in de provincie Limburg opgedragen aan Omroepbedrijven L1, maar de stichting blijft eindverantwoordelijk.

De stichting kent twee organen: bestuur en Regionale Mediaraad.

De Regionale Mediaraad stelt het media-aanbod van L1 vast. De raad is zodanig representatief samengesteld dat zij een afspiegeling vormt van de Limburgse maatschappij. In de raad zijn 15 stromingen vertegenwoordigd.

De stichting is de enige aandeelhouder van L1 (Televisiebedrijf Limburg B.V. en Omroepbedrijf Limburg B.V.). Het studio- en kantorencomplex in Maastricht (Ambyerstraat-Zuid 77b) wordt door de stichting op basis van een langdurige huurovereenkomst verhuurd aan L1. Daarnaast heeft L1 een redactionele vestiging in het pand van Omroep Venlo.

Logo 1Limburg

Programma's