Staten voor natuurakkoord

Staten voor natuurakkoord

Het akkoord over het natuurbeleid tussen Rijk en provincies kan rekenen op steun van een meerderheid van het Limburgs Parlement.

In een statencommissie schaarden de coalitiepartijen CDA, PVV en VVD zich achter de afspraken over de gevolgen van de landelijke bezuinigingen op natuur. Die houden onder meer in dat de provincies zeggenschap krijgen over de ecologische hoofd structuur (EHS), een aaneengesloten lint van natuurgebieden. Voor het beheer daarvan krijgen ze 100 miljoen euro. Voor Limburg hebben de bezuinigingen tot gevolg dat de helft van de geplande natuur in EHS niet wordt aangelegd. Het gaat dan om 35-honderd hectare. Juist vanwege die bezuinigingen zijn de oppositiepartijen -uitgezonderd 50Plus- tegen het akkoord.

Logo 1Limburg

Programma's