SP wil verbod op megastallen

SP wil verbod op megastallen

De SP in het Limburgs Parlement heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een verbod op megastallen. Bedrijven in de intensieve veehouderij mogen dan niet groter zijn dan anderhalve hectare. De SP is onder meer tegen megastallen omdat de gezondheidseffecten onduidelijk zijn en ze ook niet passen in het agrarisch landschap in Limburg.

Of het voorstel op een meerderheid kan rekenen, hangt af van de PVV. Die partij heeft in haar verkiezingsprogramma staan tegen megastallen te zijn maar in het coalitie-akkoord met CDA en VVD is dat niet terug te vinden. Daarin wordt juist gekozen voor grootschalige intensieve veehouderij.
Eind januari komt het SP-voorstel aan de orde in een statencommissie.

Logo 1Limburg

Programma's