SP: 'Bosbeheer in handen gemeenten laten'

SP: 'Bosbeheer in handen gemeenten laten'

De SP in het Limburgs Parlement is verbaasd dat de provincie heeft gekozen voor een particulier bedrijf om 250 hectare bos te beheren. In schriftelijke vragen vraagt de partij om opheldering.

De SP vindt dat de provincie zoveel mogelijk moet samenwerken met gemeenten die over een sociaal werkbedrijf met groenafdelingen beschikken.

Want zo kunnen zoveel mogelijk banen worden behouden of nieuwe gecreëerd, aldus de oppositiepartij.

De provincie heeft het beheer van de 250 hectare bos in handen gegeven van BosWerkt. Dinsdag is daarover een overeenkomst getekend.

Dat bedrijf werkt ook met werknemers die afkomstig zijn van sociale werkplaatsen.

Bij het werk wordt gebruikt gemaakt van paarden in plaats van machines.

Logo 1Limburg

Programma's