Silvia Segers-Weusten is de Klassieke Gast op L1 Radio

Silvia Segers-Weusten is de Klassieke Gast op L1 Radio

De klassieke gast van Emil Szarkowicz van zondag 15 oktober is de Consulent muziek bij het Huis voor de Kunsten Silvia Segers-Weusten.

Silvia Segers-Weusten is begonnen bij Harmonie Sint Cecilia 1866 in Oud-Geleen maar is nu lid van Fanfare Sint Jozef Buchten waar zij de trompet bespeelt en bestuurslid/vice-voorzitter is.

Ze studeerde Duitse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit in Brussel, heeft een Master Taalwetenschap en Educatieve Master aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Silvia is nu vooral Consulent muziek bij Huis voor de Kunsten Limburg en dat betekent dat zij zorgt voor de inhoudelijke, organisatorische en beleidsmatige ondersteuning van de provinciale muziekbonden. Daarnaast is zij een vraagbaak voor de bij de muziekbonden aangesloten muziekgezelschappen, te weten:

  • Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)
  • Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK - Limburg)
  • Koninklijk Nederlands Zangersverbond Vereniging (KNZV) - Limburg
  • Federatie Amateur Symphonie Orkesten Limburg (FASOL)
  • Federatie voor Limburgse Mandoline Verenigingen (FLMV)

Klassieke Avond

Iedere zondag van 18:00 tot 21:00 uur op L1 Radio.
Van 18:00 tot 19:00 uur de Klassieke Gast, aansluitend een concert.

Ontdek meer over de Klassieke Avond.

Logo 1Limburg

Programma's