Schrijen: Waterschap opheffen niet aan de orde

Schrijen: Waterschap opheffen niet aan de orde

De waterschappen worden voorlopig niet opgeheven. Voorzitter Jan Schrijen van het waterschap Roer en Overmaas is geïrriteerd over de motie van D66 die op een Kamermeerderheid kan rekenen. Hij krijgt daarbij het gevoel dat de klok weer wordt teruggedraaid. Het plan om de taken van de waterschappen onder te brengen bij de provincies is rond de verkiezingen vorig jaar uitgebreid bestudeerd, zegt Schrijen.

Toen is van opheffing van de waterschappen afgezien en zijn tussen Rijk, provincies en gemeenten afspraken gemaakt over een zo'n efficiënt mogelijk waterbeheer. De discussie over opheffing laait om de vier jaar op zegt Schrijen, maar de gemaakte afspraken gelden zeker nog voor de komende 5 tot 10 jaar.
Ook de besparing van een half miljard euro die in de motie naar voren komt wordt volgens Schrijen met het opheffen van de waterschappen niet gehaald.

Logo 1Limburg

Programma's