Samenwerking krant en omroep

Samenwerking krant en omroep

Goed nieuws deze week op een seminar in Utrecht: de minister komt in november met een standpunt over samenwerking tussen kranten en publieke (regionale) omroepen. In de Mediawet staan allerlei strikte regels op dit punt, maar het lijkt er sterk op dat de minister voldoende ruimte gaat bieden voor experimenten.

Dat is goed nieuws, want ook in Limburg onderzoeken L1 en Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad samenwerkings-mogelijkheden. Met name op het gebied van internet: één website waar al het Limburgse nieuws bij elkaar wordt gebracht. Heel handig voor de gebruiker.

Zowel de krant als L1 is op dit moment al een sterk merk in de regionale nieuwsmarkt. Waarom zou je dan samenwerken? Om de simpele reden dat de online-ontwikkelingen zo snel gaan dat je niet de illusie moet hebben dat je als omroep dat allemaal kunt bijhouden. Hebben we simpelweg geen geld voor. De krant heeft hetzelfde probleem. Dan ligt samenwerking voor de hand. In ons Strategisch Plan is samenwerking met andere partijen een nadrukkelijk uitgangspunt. Past prima bij een omroep die met belastinggeld aan het werk is. Durf te delen.

De komende tien jaar zullen nog vele nieuwe platforms ontstaan om nieuws te verspreiden, met internet als het 'moeder-platform'. Van daaruit zullen andere kanalen worden bediend. Vandaar dat het belangrijk is om constant te blijven vernieuwen als het gaat om internet en allerlei toepassingen. Samen kunnen krant en omroep dat pad beter bewandelen.

Natuurlijk zullen krant en omroep aparte media-bedrijven blijven. Maar door de 'snelle' nieuwsvoorziening efficiënt samen uit te voeren, kunnen mensen en middelen worden vrijgespeeld voor onderdelen waarmee L1 zich beter kan onderscheiden. Bijvoorbeeld live-evenementen en duiding, diepgang en debat.

Ik maak wel eens de vergelijking met de Senseo. Douwe Egberts en Philips zijn beide een A-merk. Toch hebben ze elkaar jaren geleden opgezocht om de Senseo-koffiemaker te ontwikkelen. En dat is vervolgens een super A-merk geworden. Ik vind het een mooi voorbeeld hoe samenwerking duidelijke meerwaarde kan hebben, zonder de positie van de 'moeders' in gevaar te brengen.

Logo 1Limburg

Programma's