Roda kent namen klagende medewerkers niet

Roda kent namen klagende medewerkers niet

Bij de leiding van Roda JC is niet bekend welke 7 medewerkers niet meer met algemeen directeur Marcel van den Bunder willen werken.

Het onderzoek onder het personeel was weliswaar niet anoniem, maar de namen zijn alleen bekend bij de mensen van het externe enquetebureau.

Directie en bestuur van Roda krijgen die niet door. Van den Bunder zei dat dinsdagavond in het programma L1LT. Hij reageerde op de resultaten van het onderzoek onder het Roda-personeel, waarvan de uitslag maandagmiddag bekend werd, met een gunstige afloop voor de algemeen directeur.

Betrokken
Hij wil iedereen bij de club betrokken houden, ook de zeven medewerkers die hem liever kwijt waren geweest. 'Maar de vraag is of die mensen zichzelf bij de club betrokken willen houden'. Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat sommigen van die werknemers naar iets anders gaan uitkijken. Eén werkneemster van Roda trad dinsdag zelf uit de anonimiteit, door tijdens de personeelsbijeenkomst boos weg te lopen, toen bleek dat Van den Bunder aan zou blijven. De directeur zegt waardering te hebben voor de vrouw, omdat ze in alle openheid durfde op te staan.

Leermoment
Van den Bunder verklaart verder open te staan voor de aanbevelingen van de onderzoekers, dat hij zich soms wat socialer moet opstellen richting zijn personeel. 'Dat is mijn eigen leermoment, en dat pak ik mee'.

Hij geeft toe dat hij soms wat kribbig en kortaf is tegen mensen. 'Dat had te maken met de overgang naar een professionele organisatie waar we mee bezig zijn. Nu we daarmee de afgelopen maanden flink zijn opgeschoten, merk ik dat ik al wat rustiger word'.

Degelijk rapport
Van den Bunder zegt te hopen dat de interne onrust langzamerhand ten einde is, nu er een degelijk onderzoeksrapport ligt. Daaruit bleek dinsdagmiddag dat 50 van de 57 geënqueteerden geen moeite met hem hebben.

Logo 1Limburg

Programma's