Resten Bronstijd op industrieterrein Panningen

Resten Bronstijd op industrieterrein Panningen

Op het Industrieterrein in Panningen zijn sporen gevonden van een nederzetting uit de Midden-Bronstijd, van ongeveer 1800 tot 1100 voor Christus.

Archeologen vonden daar enkele afvalkuilen, een kuil die werd gebruikt om graan te bewaren, en zogenoemde paalkuilen. Dat zijn gaten waarin ooit de palen stonden waarvan een boerderij werd gemaakt.

Onderzoek naar de graanresten in de oude graansilo moet nog uitwijzen hoe oud de resten precies zijn.

De resten zijn niet belangrijk genoeg om bewaard te worden. Het gebied wordt dus vrijgegeven voor de bouw.

Logo 1Limburg

Programma's