REPORTAGE: Herbegrafenis deken Tijssen in Sittard

REPORTAGE: Herbegrafenis deken Tijssen in Sittard

De herbegrafenis van Deken Tijssen, in de Petruskerk in Sittard, is uitgesteld. Op 20 februari, zijn sterfdag, zou hij worden bijgezet in een graf in een ruimte recht onder de kerktoren.

Maar een commissie van het bisdom Roermond vindt dat geen geschikte plaats. Die vindt dat het rómmelhok zou moeten worden omgebouwd tot kapel. Met daarin het graf van de nog altijd populaire geestelijke. In Rome loopt al ruim 50 jaar een procedure tot zaligverklaring van Tijssen. Zo iemand verdient een graf in de kerk waar hij ooit deken was. En daarvoor is 40.000 euro bijeengespaard. En hier zou het graf moeten komen.

Logo 1Limburg

Programma's