MEDIA-AANBODBELEID

MEDIA-AANBODBELEID

In de media-opdracht formuleert de mediaraad van L1 kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, waaraan het aanbod moet voldoen. Voor de periode 2019-2023 heeft de mediaraad de volgende missie en visie geformuleerd:

Missie

L1 wil onmisbaar zijn voor iedereen die in Limburg is geïnteresseerd. Gebruikers van L1-media worden op de hoogte gehouden van het regionale nieuws, met als trefwoorden actueel, dichtbij, onafhankelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant.

Met een sterke regionale journalistiek dragen we bij aan een gezonde democratische samenleving, middels duiding, diepgang en dialoog. Even belangrijk is dat L1 als cultuurdrager actief bijdraagt aan het in stand houden en vormgeven van de Limburgse identiteit, waaronder streektaal.

Om onze verbindende rol in de samenleving optimaal waar te kunnen maken, is het onze ambitie om in Limburg de media-instelling te zijn met het hoogste totaalbereik.

Visie

We kiezen voor een gedifferentieerd kanalenbeleid. De verschuiving van de nieuwsconsumptie van de traditionele kanalen radio en tv naar online zal verder doorzetten.

Content on demand, ‘mobiel’ en sociale media-platforms blijven de drie dominante trends. Voor het verspreiden van nieuws 24/7 ligt onze prioriteit bij online-verslaggeving, in tekst, beeld en audio.

De kanalen radio en tv zullen ook nieuws brengen, maar deze kanalen functioneren meer en meer als Limburgse cultuurdrager in de vorm van (live) uitzendingen van evenementen. Liefde voor Limburg is de beste verwoording voor onze dagelijkse betrokkenheid en empathie, zonder daarbij onze journalistiek controlerende taak te verliezen.

Wij zoeken tevens naar mogelijkheden voor verspreiding van ons media-aanbod via partnerships en/of door het delen van aanbod met andere media. Hoe groter het bereik van ons aanbod, hoe geslaagder onze missie.

Kwantitatieve doelstellingen

Mediaraad

Alle informatie over de mediaraad van L1 is hier te vinden

L1 Cultuurcafé: column Servé Hermans

L1 Cultuurcafé: column Servé Hermans

Artistieke tuinen: Bont en Blauw

Artistieke tuinen: Bont en Blauw

L1mburg Centraal - 21 mei 2022

L1mburg Centraal - 21 mei 2022

L1mburg Centraal: Handbal Venlo voor de eerste keer landskampioen

L1mburg Centraal: Handbal Venlo voor de eerste keer landskampioen

L1mburg Centraal: Sittard is bijna verlost van de tijgermug

L1mburg Centraal: Sittard is bijna verlost van de tijgermug

Droog weekend en zondag warmer dan zaterdag

Droog weekend en zondag warmer dan zaterdag

Logo 1Limburg

Programma's