MEDIA-AANBODBELEID

MEDIA-AANBODBELEID

In de media-opdracht formuleert de mediaraad van L1 kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, waaraan het aanbod moet voldoen. Voor de periode 2019-2023 heeft de mediaraad de volgende missie en visie geformuleerd:

Missie

L1 wil onmisbaar zijn voor iedereen die in Limburg is geïnteresseerd. Gebruikers van L1-media worden op de hoogte gehouden van het regionale nieuws, met als trefwoorden actueel, dichtbij, onafhankelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant.

Met een sterke regionale journalistiek dragen we bij aan een gezonde democratische samenleving, middels duiding, diepgang en dialoog. Even belangrijk is dat L1 als cultuurdrager actief bijdraagt aan het in stand houden en vormgeven van de Limburgse identiteit, waaronder streektaal.

Om onze verbindende rol in de samenleving optimaal waar te kunnen maken, is het onze ambitie om in Limburg de media-instelling te zijn met het hoogste totaalbereik.

Visie

We kiezen voor een gedifferentieerd kanalenbeleid. De verschuiving van de nieuwsconsumptie van de traditionele kanalen radio en tv naar online zal verder doorzetten.

Content on demand, ‘mobiel’ en sociale media-platforms blijven de drie dominante trends. Voor het verspreiden van nieuws 24/7 ligt onze prioriteit bij online-verslaggeving, in tekst, beeld en audio.

De kanalen radio en tv zullen ook nieuws brengen, maar deze kanalen functioneren meer en meer als Limburgse cultuurdrager in de vorm van (live) uitzendingen van evenementen. Liefde voor Limburg is de beste verwoording voor onze dagelijkse betrokkenheid en empathie, zonder daarbij onze journalistiek controlerende taak te verliezen.

Wij zoeken tevens naar mogelijkheden voor verspreiding van ons media-aanbod via partnerships en/of door het delen van aanbod met andere media. Hoe groter het bereik van ons aanbod, hoe geslaagder onze missie.

Kwantitatieve doelstellingen

Mediaraad

Alle informatie over de mediaraad van L1 is hier te vinden

L1mburg Centraal - 8 juni 2023

L1mburg Centraal - 8 juni 2023

Komende dagen warmer met maxima rond 30 graden: hittegolf

Komende dagen warmer met maxima rond 30 graden: hittegolf

Op verzeuk op bezeuk: Ylka Kolken

Op verzeuk op bezeuk: Ylka Kolken

Limburg Doc: Mirakel van Meerssen

Limburg Doc: Mirakel van Meerssen

Juni is de maand van de Limburgse film bij L1

Juni is de maand van de Limburgse film bij L1

Natuur en Zo TV: stikstof, heggenvlechten, kruidentuin, Meinweg

Natuur en Zo TV: stikstof, heggenvlechten, kruidentuin, Meinweg

Programma's