REGIONALE MEDIARAAD: PROGRAMMA-OPDRACHT

REGIONALE MEDIARAAD: PROGRAMMA-OPDRACHT

In de media-opdracht formuleert de Regionale Mediaraad van Stichting Omroep Limburg kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, waaraan het aanbod moet voldoen. Voor de periode 2012 - 2017 ging het om de volgende doelstellingen en resultaten.

Kwalitatieve doelstellingen

 • 50% van het media-aanbod valt in de categorieën informatie, cultuur en educatie (wettelijke norm).
 • Binnen deze wettelijke norm wordt prioriteit gegeven aan 1) nieuws en achtergronden, 2) discussie en debat, 3) sport en 4) (live) evenementen.
 • De kwaliteit dient (wettelijk) ten minste gelijk te zijn aan het niveau van 2004.
 • Er komt elk jaar een opsomming van het media-aanbod waarin expliciet sprake was van discussie en debat.
 • Er komt elk jaar een overzicht van de takken van sport waaraan aandacht is besteed.
 • Er komt elk jaar een opsomming van de (live)-evenementen die zijn uitgezonden.
 • Elk jaar wordt voor de (mede) door L1/Omroep Limburg geproduceerde rubrieken en programma’s aangegeven welk relatie er is met de maatschappelijke stromingen en interessegroepen.

Conclusie Regionale Mediaraad eind 2017

Er is ruimschoots aan de eerste twee doelstellingen voldaan,. Een vergelijking met het niveau van 2004 is niet mogelijk, omdat toen de Regionale Mediaraad nog niet bestond en de programmaraden van toen voornamelijk individuele programma’s beoordeelden.

Bij nader inzien vindt de Regionale Mediaraad dat het kwantificeren van laatste drie doelstellingen voor alle programma’s kan leiden tot te veel en waarschijnlijk overbodig administratief werk en voortdurende discussies over de criteria en de begrenzing daarvan. De Regionale Mediaraad heeft bovendien vanwege de betrokkenheid bij de programmering voldoende inzicht en overzicht om te kunnen concluderen of de programmering voldoende evenwichtig is.

Kwantitatieve doelstellingen

(Bereikcijfers, streefgetallen 2014)

 • Gemiddeld dagbereik L1 TV 20%
 • Marktaandeel L1 Radio 15% (jaarbasis) en/of minimaal tweede positie in Limburg
 • Digitale media (website, sociale media) totaal 7 tot 8 mln. bezoeken per maand
 • Waardering > 7.0

Conclusie Regionale Mediaraad eind 2017

Het dagbereik van L1 TV en L1 Radio is eind 2017 behoorlijk gedaald. Het bereik van de online-media fors toegenomen tot 12 miljoen bezoeken per maand eind 2017. De waardering komt voor de 1e helft 2017 uit op ongeveer 7,4.

Vanwege de vele onzekerheden was het niet mogelijk om in 2017 een nieuwe media-opdracht op te stellen voor de periode 2017-2022. In 2018 zal een nieuwe media-opdracht worden opgesteld. De nieuwe media-opdracht moet daarbij afgestemd zijn op het Concessiebeleidsplan voor de regionale omroepen zoals dat door de RPO is opgesteld.

Meer informatie over Regionale Mediaraad

Alle informatie over de Regionale Mediaraad van Stichting Omroep Limburg is hier te vinden >>

Logo 1Limburg

Programma's