'Regering moet bevolkingsdaling actiever aanpakken'

'Regering moet bevolkingsdaling actiever aanpakken'

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft kritiek op het beleid van de regering voor krimpregio's zoals Parkstad.

De SP pleitte voor meer geld om de gevolgen van de krimp op te vangen. De VVD stelde in het debat een verkorte en lichtere verpleegstersopleiding voor om het tekort aan verzorgend personeel in krimpregio's aan te pakken.

  • Een bijdrage van Jean van Hoof
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.l1.nl/audio/20111201_krimp.mp3]

Logo 1Limburg

Programma's