Regering: Geen extra geld voor krimpregio Parkstad

Regering: Geen extra geld voor krimpregio Parkstad

De regering is niet van plan extra geld uit te trekken voor krimpregio's als Parkstad. CDA-minister Piet Hein Donner maakte dat duidelijk in een vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse zaken. Volgens hem is het ook nooit de bedoeling geweest om de gevolgen van de bevolkingsdaling op die manier aan te pakken. Donner reageerde op kritiek van een meerderheid van de Tweede Kamer. Die vindt dat de regering een veel actiever beleid moet voeren voor krimpregio's.

Maar volgens Donner is het aan de regio's zelf en de provincie om het voortouw te nemen en niet aan het Rijk. Die aanpak werkt ook prima, aldus de minister.

  • Een bijdrage van Jean van Hoof
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.l1.nl/audio/20111202_donner.mp3]

Logo 1Limburg

Programma's