Rapport pleit voor integralere aanpak in krimpend Limburg

Rapport pleit voor integralere aanpak in krimpend Limburg

Krimpregio's zoals Limburg, Drenthe, Zeeland en Groningen moeten het versterken van hun arbeidsmarkt en economie integraler aanpakken.

Dat betekent dat ze meer moeten doen aan levenslang leren, het beter laten aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt, het stimuleren van innovatie en het creëren van een goede leefomgeving.

Dat staat in een rapport dat minister Stef Blok voor Wonen donderdag in ontvangst nam.

Blok zei over het rapport: 'Een vitale economie staat of valt met een goed werkende arbeidsmarkt. Want als bedrijven geen personeel kunnen vinden, trekt bedrijvigheid weg, waardoor het nog moeilijker wordt om mensen naar je regio te halen en te houden. Het is heel simpel: waar de banen zijn, daar willen de mensen wonen - en omgekeerd.'

Logo 1Limburg

Programma's