PVV wil grens referendum bij 5 procent

PVV wil grens referendum bij 5 procent

De provincie moet een referendum houden, als 5 procent van de kiesgerechtigden dat willen

Dat staat in een initiatiefvoorstel, dat de PVV in het Limburgse Parlement heeft ingediend. Vijf procent van de kiesgerechtigden komt neer op ruim 43.500 Limburgers. Ook is een referendum pas geldig als er een opkomst van minstens 25 procent is. Het initiatiefvoorstel van de PVV vloeit voort uit het coalitieakkoord van PVV, CDA en VVD. Daarin staat dat een referendum mogelijk is bij zwaarwegende thema's die de hele provincie aangaan. Volgende week vrijdag komt het PVV-voorstel aan de orde in een statencommissie.

Logo 1Limburg

Programma's