PVV: Referendum niet bindend

PVV: Referendum niet bindend

De uitslag van een provinciaal referendum zal richtinggevend zijn maar niet bindend.

|

Dat wil zeggen dat de partijen serieus rekening houden met de uitslag maar zich er niet vooraf bij neerleggen.

Dat blijkt uit het definitieve voorstel van de PVV voor een provinciaal referendum. Volgens de PVV is een bindend referendum grondwettelijk niet mogelijk. Bovendien vonden de coalitiepartners CDA en VVD het in strijd met het coalitie-akkoord.

Het is de bedoeling dat een referendum wordt gehouden als 40.000 kiesgerechtigde Limburgers daarom vragen. Volgende week donderdag praat de provinciale politiek over het PVV-voorstel.

Logo 1Limburg

Programma's