Zendmachtiginghouder L1 legt verantwoording af

De Stichtingsraad Omroep Limburg, die het programmabeleid van L1 vaststelt, publiceert een eigen jaarverslag. Dat is openbaar, in het kader van publieke verantwoording afleggen aan de Limburgse maatschappij.

De wet schrijft voor dat iedere provincie een publieke regionale omroep moet hebben. In Limburg is dat L1. Van de overheid ontvangt L1 zo'n tien miljoen euro. Dat is 70 procent van de kosten. De overige kosten betaalt L1 uit reclame-inkomsten.

Dat de zendmachtiginghouder publiekelijk verantwoording aflegt is niet meer dan logisch. Joep Hahn, voorzitter Stichtingsraad Omroep Limburg

L1 is een publieke omroep en wordt daarom voor een belangrijk deel uit publieke middelen (ofwel via de overheid) gefinancierd. De omroep mag een deel van de zendtijd op radio en televisie gebruiken voor reclame.

De reclame-inkomsten vormen een belangrijke aanvullende inkomstenbron. Als gevolg van een wetswijziging in de Mediawet, wordt de regionale omroep sinds januari 2014 niet meer gefinancierd vanuit het provinciefonds, maar vanuit de Mediabegroting van het Rijk.

Gebouw L1 in Maastricht (foto L1)
Gebouw L1 in Maastricht (foto L1)

Het kantoor van Stichting Omroep Limburg is gevestigd in het L1-gebouw aan de Ambyerstraat-Zuid 77b te Maastricht. Het bureau is verantwoordelijk voor de ondersteuning van Stichtingsraad en bestuur. De office manager is
mevrouw Mieke Van Steen.

Voor alle contacten met de stichting (bestuur, voorzitter, stichtingsraad):
Postbus 31, 6200 AA Maastricht of omroeplimburg@L1.nl Telefonisch: 043-850 60 39