Provinciebestuur moet zelf subsidiecriteria opstellen

Provinciebestuur moet zelf subsidiecriteria opstellen

PVV-gedeputeerde Theo Krebber moet zelf criteria gaan opstellen voor de subsidie aan 29 maatschappelijke organisaties. In een Statencommissie besloten de partijen die verantwoordelijkheid terug te leggen bij het provinciebestuur. De huidige regeling komt juist uit de koker van de fracties zelf. Bij maatschappelijke organisaties gaat het bijvoorbeeld om Jong Nederland, de Katholieke Bond van Ouderen, vrouwenorganisatie Zij Actief en het Provinciaal Platform Minderheden. In totaal krijgen ze tot en met 2014 jaarlijks 2,9 miljoen euro subsidie.

Maar vanaf 2015 moeten de organisaties meer gaan samenwerken en wordt het totale subsidiebedrag verminderd.

Logo 1Limburg

Uitzetting dreigt voor Albanese 'spookkinderen'

Uitzetting dreigt voor Albanese 'spookkinderen'

De ontmanteling van een grote Albanese drugsbende in Geleen lijkt grote gevolgen te hebben voor meerdere basisscholieren in die regio. Het gaat om 'spookkinderen', kinderen van de Albanese verdachten die niet staan ingeschreven in Nederland. Zij…

Programma's