Provincie wil informatie verbeteren

Provincie wil informatie verbeteren

Het provinciebestuur wil de informatie-voorziening aan het Limburgs Parlement verbeteren.

Daarover komt in het najaar een voorstel. VVD-gedeputeerde Mark Verheijen zei dat in een statencommissie. Het voorstel komt er naar aanleiding van een aantal kritische rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer. Zo stond in een onderzoek over de verschillende economische investeringsagenda's dat de informatie verwarrend en niet altijd begrijpelijk en volledig was. Volgens gedeputeerde Mark Verheijen wordt in de nieuwe aanpak die kritiek verwerkt.

Logo 1Limburg

Programma's