Provincie bemoeit zich minder met bouw in buitengebied

Provincie bemoeit zich minder met bouw in buitengebied

De provincie gaat zich minder bemoeien met het bouwen in het buitengebied. De bedoeling is dat de gemeenten daar meer zeggenschap over krijgen.

In de toekomst kijkt de provincie nog slechts mee of op een plek gebouwd mag worden. Als dat akkoord is, kunnen gemeente en aanvrager de rest zelf regelen. Dat leidt tot snellere procedures, zegt CDA-gedeputeerde Patrick van der Broeck. Het voorstel is onderdeel van het zogeheten Limburgs Kwaliteitsmenu. Aanvragen voor bouwen in het buitengebied moeten door gemeenten worden voorgelegd aan een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Die beoordeelt het plan onder meer op verbetering van het landschap en aanleg van nieuwe natuur.

Logo 1Limburg

Programma's