Prins van Amstenrade richt zich tot politiek Schinnen

Prins van Amstenrade richt zich tot politiek Schinnen

De vastelaovesprins van CV De Parkuule uit Amstenrade mengt zich in het debat over de voetbalvereniging van Amstenrade die, als het aan de gemeente Schinnen ligt, moet vertrekken uit eigen dorp.

Als het aan de gemeente Schinnen ligt moet de voetbalvereniging van Amstenrade vertrekken uit het dorp om de ontwikkeling van onder andere een zorgboulevard, een nieuwe school en woningbouw mogelijk te maken.

Dit baart de Samenwerkende Verenigingen van Amstenrade, met onder meer de organisatie van het Austroa's Leedjeskonkoer en carnavalsvereniging De Parkuule, grote zorgen. Prins Jean I van De Parkuule richt zich nu ook tot de dorpspolitiek van Schinnen.

Lees hier de oproep van Prins Jean Joosten aan de Schinnense politici:

Jaren neem je in de luwte deel aan sportieve- en sociale activiteiten in Amstenrade, dit jaar mag ik regeren als Prins over het Parkuule rijk en schiet ik de eerste keer dat ik mag deelnemen aan het koningsvogelschieten in Amstenrade de vogel af en kroon mezelf tot Koning van de schutterij. Het moge duidelijk zijn dat het voor mij een grote eer is om beide ceremoniële functies te vervullen. ”With power comes responsibility!” Ik voel me dan ook geroepen als ”prominente Amstenradenaar” een lans te breken voor het behoud van onze voetbalvereniging in Amstenrade. Ik ben dat de voetbalvereniging ook verschuldigd, ik draag haar een warm hart toe en ben haar dankbaar voor alle mooie jaren en vriendschappen die ik eraan overgehouden heb.

Een substantieel gedeelte van de inwoners van Amstenrade heeft zich geschaard achter de vereniging, vertegenwoordigd in de Samenwerkende Verenigingen Amstenrade, en pleit voor behoud van de vereniging voor de lokale gemeenschap, maar dan wel in de kern. Dan hebben we het nog niet eens over het ledenaantal van deze verenigingen maar ook over de periferie, familieleden en supporters die deze verenigingen eveneens een warm hart toedragen. Hetzelfde geldt voor de voetbalvereniging. Het gaat niet alleen om de leden, ook de ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere supporters worden verbonden door de vereniging en blijven behouden voor de lokale gemeenschap. Een veel gehoord argument luidt: De nieuwe locatie ligt maar 1.3 km verderop. Dat klopt en daar kan ik geografisch ook helemaal niets tegen in brengen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om.

De partijen in de coalitie van de gemeente Schinnen dragen beiden conform hun programma de lokale verenigingen een warm hart toe en vinden ze essentieel voor een gezonde, levendige lokale gemeenschap. Een vereniging van dit kaliber is ook cruciaal voor zo’n gemeenschap. Het zorgt voor verbinding, participatie in de lokale gemeenschap, levendigheid en bedrijvigheid in de kern en niet te vergeten, heel veel plezier en spelvreugde.

Het is een fantastische ervaring als bewoners van Elvira-Leontine met een glimlach op hun gezicht en onder het genot van een kopje koffie en gebak in het zonnetje op het terras van de voetbalvereniging kijken naar onze jongste leden op zaterdagochtend. Ook dat is de voetbalvereniging. Of stralende gezichten in de St. Maarten stoet en bij het vuur. Ook dat is de voetbalvereniging.

Een lange historie in de lokale gemeenschap en nog steeds een prominente rol daarin vervullend. Wij willen de bedrijvigheid en verbinding die de voetbalvereniging in Amstenrade teweeg brengt niet verliezen, dat verarmt de lokale gemeenschap. Ik zie heus wel in dat verenigingen soms genoodzaakt zijn om te fuseren met andere verenigingen en dat is in het verleden in de gemeente Schinnen ook gebleken. Toch wil ik graag aandacht vragen voor het feit dat de voetbalvereniging, tegen alle demografische ontwikkelingen in, al zeker een decennium een stabiel ledenaantal heeft en dit met veel noeste arbeid en bevlogenheid van het bestuur en de leden heeft weten te handhaven. Een prestatie van formaat.

Ik vraag de partijen, raadsleden en wethouders: Laat U alstublieft niet opjagen door in het vooruitzicht gestelde subsidies, stap, indien nodig, over uw trots en schaduw heen, respecteer uw partijprogramma’s en behoud de vereniging voor het dorp. Luister naar uw burgers in Amstenrade en respecteer hun wens. Respecteer het credo van de gemeente: In de gemeente Schinnen doen we het samen. Ook als we binnen afzienbare tijd opgaan in Beekdaelen. Doe het enige juiste, behoud de vereniging voor Amstenrade.

Prins Jean I.

    Logo 1Limburg