Politievakbond twijfelt niet aan rapport

Politievakbond twijfelt niet aan rapport

Politievakbond ACP kan zich vinden in het rapport over politiekorps Limburg Zuid. Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van de vakbond is er geen reden om aan de bevindingen van de visitatiecommissie te twijfelen, en is de werkelijke situatie misschien nog wel erger dan in het rapport staat.

De klachten over het personeelsbeleid bij en de bedrijfscultuur binnen het korps zijn ook bij de vakbond bekend. De bond vraagt zich dan ook af waarom de korpsleiding een deel van de conclusies in twijfel trekt. Volgens het rapport is het intellectuele vermogen bij de politie Zuid-Limburg gering en staat de relatie met de burger niet voorop.

Logo 1Limburg

Programma's