Violist Wilfred Sassen is de gast van Emil Szarkowicz op zondag 24 mei 2020.

Op 8 jarige leeftijd begon Wilfred met zijn vioolstudie.

Jarenlang was wijlen Paul Aerts zijn vioolleraar. Op 14-jarige leeftijd volgde hij lessen op het Conservatorium Maastricht bij Nilla Pierrou. Daarnaast volgde hij cursussen bij Andre Gertler in Brussel en Herman Krebbers in Amsterdam.

In 1987 studeerde hij met onderscheiding af en was hij winnaar van de Henriette Hustinxprijs in 1988.

Sinds 1986 was Wilfred Sassen 2e concertmeester bij het Limburgs Symfonie orkest.

In zijn carrière is hij concertmeester geweest van diverse kamerorkesten waaronder Concerto Limbourg en het LSO Kamerorkest.

Het Limburgs Symfonie Orkest is in 2013 gefuseerd met Het Brabants Orkest en is verder gegaan onder de naam philharmonie zuidnederland waarin hij wederom de functie vervuld als 2e concertmeester, ook is hij de laatste vier jaar voorzitter van de Ondernemingsraad van philharmonie zuidnederland.

Sinds september 2013 is Wilfred Sassen aangesteld als dirigent van symfonie orkest Avanti uit Maastricht. Daarnaast is hij sinds 2003 dirigent van Fanfare St. Cornelius te Borgharen waar hij de voorbije jaren maar liefst twee maal is gepromoveerd naar een hogere afdeling, de laatste keer promotie naar 1e afdeling met het predikaat lof der jury.

Sinds 2008 runt Wilfred zijn eigen ‘Artiesten Buro Sassen’ waarmee hij orkesten samenstelt en concerten organiseert voor de grotere evenementen.

Terug naar podcast