Groeiend verzet
Marianne Thieme, boegbeeld van de Partij voor de Dieren, over haar boek "Groeiend verzet", waarin ze pleit voor radicale maatschappijverandering en vooral voor afschaffing van het economisch systeem 'met zijn uitbuitende karakter'.

Samenwerking moet studentendaling mbo stoppen
Minister Van Engelshoven wil dat mbo-scholen intensief gaan samenwerking om de studentendaling het hoofd te bieden. Gesprek met Jos Kusters, tot voor kort bestuursvoorzitter van het Vista College.

Muziek
Er vindt een optreden plaats van singer-songwriter Maggie Dae.

Presentatie
Frank Ruber en Fons Geraets

Terug naar podcast