Peter van ‘t Hof uit Arcen ontwerpt D’n Opstaeker 2023

Peter van ‘t Hof uit Arcen ontwerpt D’n Opstaeker 2023

Peter van ‘t Hof uit Arcen heeft het carnavalsspeldje voor de Gemeente Venlo, D’n Opstaeker, voor komend vastelaovesseizoen ontworpen.

‘D’n Opstaeker® 2023’ staat voor de betrokkenheid met de Vastelaovend binnen de gemeente Venlo. Daarnaast is het ook een blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de diverse vastelaovesactiviteiten. Met de verkoop van de broche wordt er tevens een financiële impuls gegeven aan alle vastelaovesverenigingen binnen Venlo.

Ik ben begonnen met een trekpop die al bestaat sinds 1700', zegt Peter van ’t Hof (81) uit Arcen. " Na enkele omzwervingen kwam ik terecht bij de Clown, een figuur dat écht bij de vastelaovend hoort”.

‘D’n Opstaeker® 2023’ wordt op d’n Elfde van d’n Elfde gepresenteerd. Vanaf die datum is hij ook te koop bij diverse winkels en via de online kanalen van de diverse vastelaovesverenigingen. Meer over D'n Opstaeker in onderstaand persbericht:

‘D’n Opstaeker® 2023’ een ontwerp van Peter van ‘t Hof

Na twee jaar geen (georganiseerde) vastelaovend staan voorlopig alle seinen op groen voor een carnavalsfeest zoals we dat voorheen zijn gewend. ‘D’n Opstaeker®’ is in die vreemde jaren wél gebleven en ook voor de komende vastelaovend zal er weer een mooi exemplaar verkrijgbaar zijn, ontworpen door Peter van ’t Hof uit Arcen. “Dat ik op de respectabele leeftijd van 81 jaar gevraagd werd om ‘D’n Opstaeker® 2023’ te ontwerpen vind ik een eer”.

Dat de vastelaovend twee jaar lang grotendeels niet gevierd kon worden ging Van ’t Hof aan het hart. Met ‘D’n Opstaeker® 2023’ was hij er daarom naar op zoek om het juiste gevoel te kunnen weergeven die hoort bij een vastelaovend die eindelijk weer gevierd mag worden zoals het hoort te zijn. Hierbij kijkt hij ook graag naar het verleden, gecombineerd met traditionele carnavals kenmerken. “Ik ben begonnen met een trekpop die al bestaat sinds 1700. Na enkele omzwervingen kwam ik terecht bij de Clown, een figuur dat écht bij de vastelaovend hoort”.
De trekpop (lichaam) en de clown (gezicht) zijn duidelijk te herkennen. Daarnaast geeft ook de ballon een extra ‘joeksig’ tintje aan het ontwerp. Gedurende het gehele proces heeft Van ’t Hof steevast dat ultieme gevoel voor de vastelaovend voor ogen gehad onder zijn eigen motto:
“Trek zelf eens denkbeeldig aan het touwtje, om ervoor te zorgen dat het vastelaovesgevoel weer bruist en tintelt.

Peter van ’t Hof (getrouwd met Dolly, een echte Arcense en vader van 3 kinderen), is geboren in Nijmegen en heeft vanwege het beroep van zijn vader als militair in zijn jeugdige jaren heel Nederland gezien. In totaal heeft hij daardoor 14 verschillende woonplaatsen versleten, alvorens in 1962 definitief terug te keren naar Arcen, waar hij met zijn ouders eerder al woonde. Na het voltooien van de kunstacademie is hij werkzaam geweest bij de V&D in Venlo en bij enkele vakantieparken in Arcen, waarna hij uiteindelijk voor zichzelf is begonnen met een eigen reclame bureau. In zijn vrije tijd was (en ís!) hij altijd actief in het verenigingsleven waarbij hij zijn creativiteit de vrije loop kon laten gaan als onder andere decorbouwer en ontwerper. Nog altijd is hij lid van de lokale vastelaovesvereniging, al is het inmiddels wel iets minder actief.

‘D’n Opstaeker® 2023’ is een broche die staat voor de betrokkenheid met de Vastelaovend binnen de gemeente Venlo. Daarnaast is het ook een blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de diverse Vastelaovesactiviteiten. Met de verkoop van de broche wordt er tevens een financiële impuls gegeven aan alle vastelaovesverenigingen binnen de gemeente. ‘D’n Opstaeker® 2023’ wordt op d’n Elfde van d’n Elfde gepresenteerd. Vanaf die datum is hij ook te koop bij diverse winkels en via de online kanalen van de diverse vastelaovesverenigingen.

‘D’n Opstaeker® 2023’ ein ôntwerp van Peter van ‘t Hof (in 't Venloos)

Nao twië jaor genne (georganiseerde) vastelaovend staon veurluipig alle seine op greun veur ein vastelaovesfees wie we det veuhaer gewind ware. ‘D’n Opstaeker®’ is in die vraemde jaore waal gebleve en auk veur de kômmende vastelaovend zal weer ein schoën exemplaar verkriegbaar zien, ôntworpe door Peter van ’t Hof oét Aarce. “Det ik op de respectabele laeftiéd van 81 jaor gevraog woord um ‘D’n Opstaeker® 2023’ te ôntwerpe vind ik ein iër”.

Det de vastelaovend twië jaor langk gruttendeils neet gevierd kôs waere ging Van ’t Hof aan ‘t hert. Mit ‘D’n Opstaeker® 2023’ waas hae d’r daorom nao op zeuk um ‘t juuste geveul te kinne waergaeve det huurt beej eine vastelaovend dae eindelik weer gevierd meug waere

wie ’t zich huuert. Heejbeej kiek hae auk gaer nao ‘t verleeje, gecombineerd mit traditionele carnavals kinmerke. “Ik bin begôs mit ein trekpop die al besteit sinds 1700. Nao inkele umzwervinge kwaam ik terech beej de Kloon, ein figuur det ech beej de vastelaovend huuert”.
De trekpop (liéf) en de kloonclown (gezich) zien dudelik te herkinne. Daonaevebeej guf auk de ballôn ein extra joeksig tintje aan ‘t ôntwerp. Gedeurende ‘t ganse proces haet Van ’t Hof aldoor det ultieme geveul veur de vastelaovend veur auge gehad onder zien eige motto:
“Trek zelf ens dinkbeeldig aan ‘t tuijke, um d’rveur te zörge det ‘t vastelaovesgeveul weer sproedelt en tintelt.”

Peter van ’t Hof (getrouwd mit Dolly, ein echte Aarcese en vader van 3 kinder), is gebaore in Numwaege en haet vanwaeges ‘t beroep van zien vader as militair in zien jeugdige jaore gans Nederland gezeen. In totaal haet hae daodoor 14 verschillende woënplaatse verslete, alveures in 1962 definitief truuk te gaon nao Aarce, wao hae mit zien elders iërder al woënde. Nao suksesvol de Kunsacademie te hebbe doorlaupe is hae werkzaam gewaes beej de V&D in Venlo en beej inkele vakantieparke in Aarce. Daonao is hae veur zichzelf begôs mit ein reclame-bureau. In ziene vreeje tiéd waas (en ís!) hae altiéd actief in ‘t vereinigingslaeve waobeej hae zien creativiteit de vreeje loup kôs laote gaon as o.a. decorbouwer en ôntwerper. Nog altiéd is hae lid van de lokale vastelaovesvereiniging, al is ‘t ôndertösse waal waat minder actief.

‘D’n Opstaeker® 2023’ is ein broche die steit veur de betrokkenheid mit de Vastelaovend binne de Gemeente Venlo. Daonaeve guf ‘t auk einen bliék van waardering veur de vuule vreejwilligers die zich inzitte veur de diverse Vastelaovesactiviteite. Mit de verkaup van de broche wuurt d’r taeves eine finansjele impuls gegaeve aan alle vastelaovesveireniginge binnen de gemeinte. ‘D’n Opstaeker® 2023’ wuurt op d’n Elfde van d’n Elfde geprissenteerd. Vanaaf dae datum is hae auk te kaup beej diverse winkels en via de online-kanale van de diverse vastelaovesvereiniginge.

L11 Alaaf

Veel meer over de vastelaovend vind je op L11Alaaf.nl en op L11 Alaaf Facebook.

L11 Alaaf heeft ook een eigen podcast, Toesj. Beluister die en neem een abonnement!

Luister non-stop naar de leukste vastelaovesliedjes via L11AlaafRadio.nl.

Tijd voor Toen: Vastelaovend in Weert in 1958 en 1962

Tijd voor Toen: Vastelaovend in Weert in 1958 en 1962

Alle liedjes van de KVL-finale 2023

Alle liedjes van de KVL-finale 2023

Diej van Bieëgdje winnen KVL 2023

Diej van Bieëgdje winnen KVL 2023

Gennepse onderscheiding Ganapja voor 't Bombakkes

Gennepse onderscheiding Ganapja voor 't Bombakkes

Terugkijken: de grote finale van het KVL 2023

Terugkijken: de grote finale van het KVL 2023

Plat-eweg: Medammecour on tour 2023

Plat-eweg: Medammecour on tour 2023