Parochies Mesch en Mariadorp samen voor de voedselbank

Parochies Mesch en Mariadorp samen voor de voedselbank

In deze tijd voor Kerstmis houden de parochies van Mesch en Mariadorp een concrete actie voor mensen die in ons eigen Limburg in armoede leven en afhankelijk zijn van de voedselbanken.

Zij helpen mee om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbanken in Limburg. Daartoe kunnen mensen vanaf zaterdag 1 tot en met dinsdag 11 december één of meerdere producten van de boodschappenlijst inleveren op onderstaande locaties:

- Vooraan in de kerk van Mesch rondom alle vieringen;
- In de kerk van Mariadorp rondom de weekendvieringen;
- Bij Ingrid Decker, Heiweg 2 in Eijsden. (indien niemand aanwezig: tijdens kantooruren bij Godfroy Assurances, Heiweg 2; ma t/m do. 8.30 – 17.00 uur en vrij 9.00 – 15.00 uur).
- Vanaf 3 december kunt u de producten ook inleveren bij de basisschool OBS Mesch waar zij als inzamelpunt mee samenwerken

Op 11 december is de laatste inzameldag in Mesch en Mariadorp en op 12 december worden alle ingezamelde boodschappen naar de L1 studio gebracht.

Heb jij net zo’n mooi initiatief of wil jij ook samen met je collega’s, vrienden, school of vereniging in actie komen voor de Voedselbank? Meld dan je actie aan op www.l1.nl/voedselbank of mail naar voedselbank@l1.nl.

L1 Samen voor de Voedselbank

Het boodschappenlijstje, alle acties, online doneren en nog veel meer info vind je op L1.nl/Voedselbank


Vragen, initiatieven of ideeën? Voedselbank@L1.nl

Logo 1Limburg

Programma's