Oostelijke Mijnstreek kwetsbaar voor bezuinigingen

Oostelijke Mijnstreek kwetsbaar voor bezuinigingen

Als de overheid bezuinigt op sociale regelingen, dan zijn de gevolgen daarvan het zwaarst in de Oostelijke Mijnstreek, Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen.

Dat blijkt uit een analyse van het NRC handelsblad. De krant baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Regelingen
In de drie regio's maakt meer dan de helft van de huishoudens gebruik van een of meer sociale regelingen. 

Het gaat dan onder meer om werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, bijstand, sociale werkvoorziening, de AWBZ en speciaal onderwijs.

Verschuiving
Vanaf 2015 verschuift de verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers van het Rijk naar de gemeenten.

De overheveling van taken gaat gepaard met forse bezuinigingen.

L1mburg Centraal: boeren en tuinders maken zich zorgen

L1mburg Centraal: boeren en tuinders maken zich zorgen

L1mburg Centraal: praten met opa en oma via de tv

L1mburg Centraal: praten met opa en oma via de tv

L1mburg Centraal: vraag naar asieldieren groot

L1mburg Centraal: vraag naar asieldieren groot

L1mburg Centraal: superhelden verrassen kinderafdeling in ziekenhuis Maastricht

L1mburg Centraal: superhelden verrassen kinderafdeling in ziekenhuis Maastricht

L1mburg Centraal: hier en daar een winkel open, straten leeg

L1mburg Centraal: hier en daar een winkel open, straten leeg

Ook de komende dagen warm weer in Limburg: 22-24 graden

Ook de komende dagen warm weer in Limburg: 22-24 graden

Logo 1Limburg

Programma's