Oostelijke Mijnstreek kwetsbaar voor bezuinigingen

Oostelijke Mijnstreek kwetsbaar voor bezuinigingen

Als de overheid bezuinigt op sociale regelingen, dan zijn de gevolgen daarvan het zwaarst in de Oostelijke Mijnstreek, Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen.

Dat blijkt uit een analyse van het NRC handelsblad. De krant baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Regelingen
In de drie regio's maakt meer dan de helft van de huishoudens gebruik van een of meer sociale regelingen. 

Het gaat dan onder meer om werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, bijstand, sociale werkvoorziening, de AWBZ en speciaal onderwijs.

Verschuiving
Vanaf 2015 verschuift de verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers van het Rijk naar de gemeenten.

De overheveling van taken gaat gepaard met forse bezuinigingen.

Vrijdag tot avond droog, daarna vierde weekeinde op rij met veel wind

Vrijdag tot avond droog, daarna vierde weekeinde op rij met veel wind

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

Twee L1-nominaties voor NL Awards

Twee L1-nominaties voor NL Awards

Emil en de muziek: Suzanne Welters

Emil en de muziek: Suzanne Welters

'Hiering biete' lijkt verloren te gaan

'Hiering biete' lijkt verloren te gaan

Dinsdag op L1: Heel Limburg is vrij

Dinsdag op L1: Heel Limburg is vrij

Logo 1Limburg

Programma's