Oostelijke Mijnstreek kwetsbaar voor bezuinigingen

Oostelijke Mijnstreek kwetsbaar voor bezuinigingen

Als de overheid bezuinigt op sociale regelingen, dan zijn de gevolgen daarvan het zwaarst in de Oostelijke Mijnstreek, Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen.

Dat blijkt uit een analyse van het NRC handelsblad. De krant baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Regelingen
In de drie regio's maakt meer dan de helft van de huishoudens gebruik van een of meer sociale regelingen. 

Het gaat dan onder meer om werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, bijstand, sociale werkvoorziening, de AWBZ en speciaal onderwijs.

Verschuiving
Vanaf 2015 verschuift de verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers van het Rijk naar de gemeenten.

De overheveling van taken gaat gepaard met forse bezuinigingen.

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal - 27 februari 2020

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Heerlen zit niet te wachten op dak- en thuislozen uit Den Haag

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Honderden Duitsers in grensregio in corona-quarantaine

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: Schutter Manon Smeets wil naar Tokio

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: The Great Gatsby door Toneelgroep Maastricht

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

L1mburg Centraal: Mitch Kuijpers vechtend naar de top

Logo 1Limburg

Programma's