Onderzoek: gemeenten hadden te weinig invloed op Floriade

Onderzoek: gemeenten hadden te weinig invloed op Floriade

De vijf Floriadegemeenten hadden te weinig te vertellen over de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het beginsel 'wie betaalt, bepaalt' ging niet op bij de Floriade 2012.

Dat zegt een onderzoeksrapport over het verloop van het miljoenenevenement. Dat rapport wordt donderdag gepresenteerd, maar is nu al in handen van L1.

Volgens het onderzoek was de afstand tussen de politiek en directie van de Floriade te groot. De informatieverstrekking naar de gemeenteraden had beter gemoeten, zodat zij konden controleren. De gemeenteraden hebben hun controlerende taak onvoldoende kunnen uitoefenen, zeggen de onderzoekers.

Definitief tekort
Op de eindafrekening staat nu een definitief tekort van 5.453.652 euro. Eerder was er sprake van een voorlopig tekort van 9 miljoen euro. De eindafrekening is nu lager omdat de gemeenten bijna 4 miljoen euro betalen aan de Floriade voor de investeringen op het terrein zoals wegen, riolering en elektriciteit. Dat bedrag wordt overigens door dezelfde gemeenten opgehoest.

Daarnaast moest er nog fors extra rente betaald worden omdat de Floriade al die tijd een negatief saldo had op haar bankrekening. De vijf Floriadegemeenten (Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Gennep) moeten opdraaien voor het tekort.

Onderzoekskosten
Het onderzoek kostte ongeveer 70.000 euro. Dat geld is betaald aan een onderzoeksbureau, een externe voorzitter en vergaderkosten.

De Raad van Commissarissen van de Floriade weigerde lange tijd mee te werken aan het onderzoek.

'Men liet zich afschrikken'
Volgens de onderzoekers pakte de aandeelhoudersstichting te weinig door. In die stichting zaten de vijf Floriadegemeenten en de Nederlandse Tuinbouwraad. Die stichting was het hoogste orgaan in de organisatie van de Floriade en stond boven de directie en de Raad van Commissarissen. Het rapport daarover: 'In de praktijk stond ze naast de geoliede tandem van Raad van Commissarissen en directie. Beide aspecten zijn ongewenst in een majeur regionaal samenwerkingsproject als de Floriade.'

Zo noemt het rapport als voorbeeld een wethouder die informatie naar buiten wilde brengen over de Floriade. Volgens de directie was hij persoonlijk aansprakelijk als dat schade zou toebrengen aan de organisatie: 'Geen van deze argumenten van de Floriade BV was correct. Toch is de directie niet tegengesproken. De discussie is niet aangegaan en de waarheid van deze boude beweringen is niet nader bekeken. Het lijkt erop dat men zich heeft laten afschrikken.'

Alles over de financiën van de Floriade op: www.l1.nl/dossierfloriade

Óngerwaeg en de fiëskamer in Horst

Óngerwaeg en de fiëskamer in Horst

L1mburg Centraal: OM eist jaar cel in nieuwe misbruikzaak huisarts Brunssum

L1mburg Centraal: OM eist jaar cel in nieuwe misbruikzaak huisarts Brunssum

Pleidooi voor enkelband bij korte celstraf

Pleidooi voor enkelband bij korte celstraf

Femke Gort naar WK gravel

Femke Gort naar WK gravel

OM eist jaar cel in nieuwe misbruikzaak huisarts Brunssum

OM eist jaar cel in nieuwe misbruikzaak huisarts Brunssum

Angst bij Limburgse schapenhouders om blauwtongvirus

Angst bij Limburgse schapenhouders om blauwtongvirus

Programma's