Onderwijsraad: 62 scholen Limburg dicht

Onderwijsraad: 62 scholen Limburg dicht

In Limburg moeten 62 scholen sluiten als het aan de Onderwijsraad ligt.

In een nota aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft de Onderwijsraad dat het aantal kleine scholen in krimpregio's moet worden beperkt. Volgens de raad zijn kleine scholen vaak zwak en zijn de kosten te hoog. Op termijn is dat volgens de nota onhoudbaar. Met name in Zuid-Limburg is sprake van krimp door vergrijzing en teruglopende inwoneraantallen.

De raad adviseert om de opheffingsnorm van scholen te verhogen. Nu geldt voor basisscholen in dunbevolkte gebieden een minimum van 23 leerlingen. Dat zou een minimum van 100 leerlingen moeten worden.

Bij 62 basisscholen in Limburg wordt dat aantal niet gehaald. Tussen nu en 2020 wordt er landelijk gezien een daling van 100.000 leerlingen verwacht. Als de staatssecretaris het plan overneemt zouden zo'n 1000 scholen in Nederland sluiten.

Logo 1Limburg

Programma's