Onbegrip over geld jeugdzorg

Onbegrip over geld jeugdzorg

PvdA en SP vinden het onbegrijpelijk dat er nu al niet extra geld wordt uitgetrokken om de bezuinigingen in de jeugdzorg op te vangen.

In een statencommissie zeiden beide partijen dat die onwil in schril contrast staat met de miljoenen die er extra komen voor fanfares en harmonieën en voor de bestrijding van eenzaamheid. De PVV sprak daarop van stemmingmakerij. Alle partijen steunen een oproep van CDA-statenlid Ine Aasted-Madsen om een werkgroep van statenleden te vormen. Die moet met alle betrokken partijen in de jeugdzorg komen tot een gezamenlijk beleidskader voor de jaren 2013 tot en met 2015.

  • Verslaggever Jean van Hoof
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.l1.nl/audio/20111202_statencommissie jeugdzorg.mp3]

Logo 1Limburg

Programma's