Nog veel vragen over participatiewet

Nog veel vragen over participatiewet

Over de invoering van de participatiewet zijn nog veel vragen.

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid over deze wet.

Decentralisatie
Onder meer de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong gaan hier onder vallen. De Participatiewet is een van de grote decentralisaties die de overheid doorvoert. Daarnaast komt ook de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) op het bordje van de gemeenten te liggen.

Invullen
Een half jaar voor invoering van de Participatiewet zijn gemeenten nog bezig met de concrete invulling van de wet. De gemeenten gaan daar wisselend mee om. L1 besteedt deze week aandacht aan de invoering van de Participatiewet.

Serie
Iedere dag in het L1NWS een verhaal over de nieuwe wet op het gebied van werk en inkomen.

Logo 1Limburg

Programma's